Satser stort på tradisjonshåndverk for unge

Publisert 25.11.2022

Med prosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Håndverksinstituttet å gi unge tradisjonshåndverkere en ny og spennende mulighet for praksis.

Sparebankstiftelsen DNB har innvilget full tildeling på Norsk håndverksinstitutt sin søknad om å utvide prosjektet Ungt tradisjonshåndverk. Det vil si 5,4 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de 3,5 millioner kroner instituttet fikk til prosjektet i fjor. Tildelingen er en del av stiftelsens satsing «Håndverksløftet».

Med prosjektet Ungt tradisjonshåndverk ønsker Håndverksinstituttet å gi unge tradisjonshåndverkere en ny og spennende mulighet for praksis. 

- Vi ønsker at hospitantene skal opparbeide seg verdifull erfaring, styrke egen kompetanse og skaffe seg et profesjonelt og sosialt nettverk. På den måten bidrar vi til å ruste unge håndverkere for framtida, og gjøre tradisjonshåndverket bærekraftig, kommenterer instituttleder ved Norsk håndverksinstitutt, Eivind Falk.

Unik mulighet

Prosjektet gir unge tradisjonshåndverkere muligheten til å hospitere 6 måneder ved et museum. I den første fasen har vi kun konsentrert oss om Østlandsområdet, som jo er Sparebankstiftelsen DNBs primære nedslagsfelt. Nå står resten av landet for tur, stillingene lyses ut på nyåret.

Vi har hittil hatt hospitanter innenfor fagene garver, tømrer, filigransølvsmed, smed og bunadstilvirker. Tilbakemeldingene fra håndverkerne og museene har vært veldig gode så langt.

Liv i smia

Ask Sebastian Martens er smed og var førstemann til å bli ansatt i prosjektet. Han har holdt verksted i smia på Follomuseum fra februar til august i år. Han forteller:

Jeg har likt godt å jobbe på museet og føler at jeg har fått verdifull arbeidserfaring. Mange besøkende kommer innom smia og er nysgjerrige på hva jeg driver med. Samtidig har prosjektet gitt meg økonomisk trygghet til å starte eget enkeltmannsforetak, slik at jeg har kunne begynne å ta oppdrag i tillegg til oppgaver på museet.

Håndverk for framtida

Falk forteller at prosjektet retter seg mot unge håndverkere, mellom 18 og 25 år, som har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag, og som kunne tenke seg praksis på et museum:

- Tilbakemeldingene så langt tyder på at dette er strålende for museene også. De får inn unge dyktige håndverkere som kan være glimrende formidlere når en ny generasjon kommer på besøk. Da viser de at tradisjonshåndverk ikke bare er noe som var før, men som peker framover, kommenterer Falk.

Om prosjektet:

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk eies av Norsk håndverksinstitutt, og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, og fylkeskommunene i Innlandet og Viken.  Norsk håndverksinstitutt har i første fase samarbeidet med Maihaugen, Gudbrandsdalsmusea, Anno museum ved Glomdalsmuseet og Museene i Akershus ved Follo museum om å skape gode arenaer for læring. Ungt tradisjonshåndverk blir fra årsskiftet til et nasjonalt prosjekt, der hospitanter og museer over hele landet skal få mulighet til å delta. Prosjektperioden er forlenget fra 3 til 5 år.