Her er de fire stipend-mottakerne for 2022!

Publisert 13.03.2022

Håndlag har gleden av å gratulere fire unge dyktige tradisjonshåndverkere med stipend på 25 000 kroner. Vi hadde ved søknadsfrist 1. november fått inn 18 solide søknader. Det har vært en vanskelig prosess å velge ut de fire heldige. Det er tydelig at vi har søknader med god geografisk spredning. Stipendet er øremerket valgfrie kurs på TREseminaret på Dovre og Handverksdagene på Røros. De fire som mottar stipend i 2022 er:

Anna Harstad (19 år) fra Drammen.

Anna ble først introdusert til tradisjonshåndverk i 2. klasse på videregående, og siden har hun ikke villet drive med noe annet. Alle ferier har siden gått med til lafting og til jobbing i firmaet der hun nå er lærling; TG-tradisjonshåndverk. Anna har også vært med på flere kurs i regi av Fortidsminneforeningen: Restaureringslaft på Spiralen i Drammen, taktekking på Dovre og Jenteworkshop på Lillingstonheimen. Her har vi lagt merke til en svært dyktig ung kvinne med talenter innen både snekring og tørrmuring. Nå gleder hun seg til kurs i tredreiing i april.

Jonathan Gorton Kalvik (31 år) fra Oslo (Bor nå i Trøndelag)

Jonathan tar for tiden svennebrev i tømrerfaget og har vært 3-årig lærling på Husasnotra / Geitbåtmuseet. Han er opptatt av alt fra lafting og trebåter til reiste kontruksjoner. Han ønsker å jobbe med restaurering og istandsetting av verneverdige bygg. Jonathan har vært med på flere av Fortidsminneforeningens kurs, og var sist med på kurs i muring av buer i Oslo.

Casper Vikingstad Lie (22 år) fra Karmøy

Casper driver eget firma, Tradisjonshandverkaren, og har de siste årene vært veldig interessert i gamle håndverksteknikker og historisk byggeskikk, især grindbygg. Materialkunnskap, restaurering og høyt ambisjonsnivå står på blokka for Casper. Han har de siste årene vært på en hel rekke kurs og seminarer og viser til at han stadig er tørst på kunnskap. Han gleder seg til kurs i tørrmuring på TREseminaret.

Anton Martinus Haugen Nustad (19 år) fra Ringebu

Anton har fått sansen for gamle hus, verktøy og hvordan ting ble laget og bygget før i tida, med fokus på materialkvalitet og riktige materialer til riktig bruk. Elhøvler og spikerpistoler er han ikke begeistret for. Han er til vanlig tømrerlærling hos Pass Bygg AS. Anton har tidligere deltatt på Fortidsminneforeningens kurs på Maihaugen der han var med på å bygge en stolpverkskonstruksjon. Vi merket oss en glimrende høvelføring og en imponerende tålmodighet.