Unik lederjobb i kulturminnevernet

Publisert 24.11.2023

Søknadsfrist 16. desember

Fortidsminneforeningen søker ny leder for avdeling Bygningsvern, en av kulturminnefeltets mest spennende jobber. Stillingen har stor utviklingsmulighet; den rette kandidaten vil være med å forme veien videre for foreningens arbeid med bygningsvern i all sin bredde.

Søknadsfrist: 16. desember – søknader og intervjuer vurderes fortløpende

Stilling: Fast, 100 %

Oppstart: April 2024

Stillingsannonsen ligger også på Finn.no

Avdelingen Bygningsverns arbeid er konsentrert om eksternt finansierte prosjekter knyttet til bygningsvern, tradisjonshåndverk, restaurering og utvikling.

Avdeling har tre hovedarbeidsområder:

1)   Kompetanseoverføring og formidling av tradisjonshåndverk og bygningsvern.

2)   Restaurering, istandsetting og utvikling av kulturminner, tilknyttet programmet Husbruk,   samt restaurering og utvikling av kulturminner i foreningens eiendomsportefølje.

3)   I tillegg huser avdelingen Fortidsminneforeningens satsning på energiøkonomisering, klimaforbedring og sirkulær økonomi. 

Avdeling Bygningsvern har 9 ansatte, bestående av arkitekter, kunsthistorikere, kulturhistorikere og pedagog. Som avdelingsleder vil du være helt i spiss med å utvikle kulturminnefeltet sammen med samarbeidspartnere som Riksantikvaren, fylkeskommuner, Hovedorganisasjonen KA, Stiftelsen UNI, Sparebankstiftelsen DNB, foruten Fortidsminneforeningens avdelinger og lokallag.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede avdeling Bygningsvern.
 • Inngå i ledergruppa i Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon.
 • Øverste ansvar for avdelingens arbeid: restaurering- og utviklingsprosjekter, formidling- og kompetanseoverføring av tradisjonshåndverk, samt energieffektivisering og sirkulærøkonomi.
 • Avdelingens arbeid er prosjektfinansiert. En stor del av denne stillingen innebærer å være pådriver og ansvarlig for utvikling av nye prosjekter og satsninger, og for å sikre finansiering, i samarbeide med foreningens ledergruppe.

Kvalifikasjoner: 

 • Erfaringer fra bygningsvern- og kulturminnefeltet, f. eks. forvaltning, restaurering, istandsetting og eiendomsutvikling.
 • Ønskelig med et bredt nettverk innen kulturminnefeltet.
 •  Ledererfaring vektlegges.
 • Erfaring med søknad- og prosjektfinansiering er svært ønskelig og vil veie tungt.
 • Utdanning innen relevant fagfelt på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan veie opp for kravet til utdanning.

Opplæring vil bli gitt. Stillingen rapporterer til generalsekretær og Fortidsminneforeningens hovedstyre.

Vi tilbyr:

 • Et meget spennende arbeid innen fagfeltet kulturmiljø.
 • Unik innsikt i, og arbeid med, en av verdens eldste kulturvernorganisasjoner.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver over hele landet.
 • Lønn etter kvalifikasjon og egnethet, med gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Arbeidssted er foreningens lokaler i Oslo sentrum. Reising må påregnes.

Søknad og CV sendes til jobb@fortidsminneforeningen.no

Søknadsfrist: 16. desember – søknader og intervjuer vurderes fortløpende

Stilling: Fast, 100 %

Oppstart: April 2024.

Om arbeidsgiveren

Fortidsminneforeningen er en av verdens eldste kulturvernorganisasjoner. Vi har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Våre hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Vi er en frivillig og svært dynamisk medlemsorganisasjon med nær 8000 medlemmer. Hovedadministrasjonen har kontorer i historiske omgivelser i Kvadraturen i Oslo.