Urnes verdensarvsenter på statsbudsjettet

Publisert 06.10.2023

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner i investeringstilskudd til realisering av Urnes verdensarvsenter over statsbudsjettet for 2024. Senteret ligger nå an til å få statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte i 2024.

Urnes stavkirke fra 1130 ble innskrevet på Unescos verdensarvliste i 1979 som Norges første bidrag, og er den eneste stavkirken på listen. Arbeidet med et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke har kommet svært langt, i tråd med statens ambisjoner og Miljødirektoratets autorisasjon i 2019. Konseptet Urneskilen vant den internasjonale arkitektkonkurransen med 124 bidrag i mars 2022. Fortidsminneforeningen har søkt staten om investeringstilskudd, og i budsjettforslaget for 2024 kom støtten:

«Regjeringa foreslår å løyve 5 mill. kroner i investeringstilskot til etablering av verdsarvsenteret på Ornes knytt til Urnes stavkyrkje.» s. 76

Fylkeskommunen har også innstilt på midler til Urnes, og kommunen har bevilget penger:

  • Hovudutval for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune vedtok 20.09.2023 å prioritere Urnes verdensarvsenter til behandlingen av støtte til regionale kulturbygg i desember.  
  • Kommunestyret i Luster vedtok 16.02.2023 å bevilge 10 000 000 kr i investeringstilskudd til Urnes verdensarvsenter. Bevilgningen er betinget av statlig investeringsstøtte til senteret.

Regjeringen lanserer samtidig en ordning for bevilgninger til nye verdensarvsentre:

"Frå 2024 blir det løyvd eit årleg tilskot på 5 mill. kroner til etablering av verdsarvsenter under Klima- og miljødepartementets tilskotsordning for støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak." s. 182

Strålende fornøyde

– Me er strålande nøgde med å vera på statsbudsjettet. Det har me jobba veldig for. No er me veldig glade, for dette er ein kjempegod start, og eit viktig steg på vegen til å realisera senteret, sier styreleder i Fortidsminneforeningen Trude Knutzen Knagenhjelm til Sogn Avis

Luster kommune har allerede bevilget 10 millioner i investeringstilskudd. Ordfører Ivar Kvalen sier til Sogn Avis:

– Dette er ei kjempegod nyheit for Sogn, og ei kjempegod nyheit for Urnes stavkyrkje.

– Me forventar at resten kjem etter kvart. Og så har me sagt at me ikkje treng alle pengane på ein gong, så dette er i tråd med det me har bedt om og ønskt. Det viktigaste er at me har fått ei startløyving så me er i gang.

Også Vestlands fylkesordfører Jon Askeland jubler: 

– Hurra! Eg er rett og slett veldig glad for at arbeidet, eg kan nesten seia kampen for verdsarvsenteret på Ornes vann fram. No fekk me startløyvinga, og ho er heilt avgjerande for framtida til Ornes, sier Askeland til Sogn Avis.

Les: Jublar for millionløyving, Sogn Avis 6.10.23

Les: Vinnaren er kåra! Slik skal det kommande Urnes verdsarvsenter bli

Les: Klima- og miljødepartementets budsjettforslag

Les mer om Urnes verdensarvsenter her.

Pressekontakt: Trude Knutzen Knagenhjelm. Styreleder i Fortidsminneforeningen. 

trude.knutzen@gmail.com / 915 56 522

Pressebilder: Bildene kan brukes fritt i forbindelse med saker som omtaler Fortidsminneforeningen og våre eiendommer og skal merkes "Foto: Fortidsminneforeningen" dersom ikke annet er oppgitt under bildet. Flere pressebilder finnes her