Verdifullt studentutvalg med koseansvarlig

Publisert 03.03.2020

Det nye studentutvalget i Oslo er en begeistret gjeng. Samholdet rundt kulturarven er sterkt, og interessen stor. De har til og med en egen koseansvarlig.

Av Anne Aarvig Falster på vegne av Studentutvalget i Oslo

Den 11. september 2019 ble det stiftet et nytt studentutvalg i Oslo og Akershus avdeling av foreningen. Vi i avdelingen er begeistret for at flere unge har fattet interesse for vår tradisjonsrike forening. Studentutvalget har medlemmer fra flere studieretninger og har allerede i løpet av første semester hatt mange arrangementer. 

De fleste er nye medlemmer i Fortidsminneforeningen og kommer fra ulike studieretninger: kunsthistorie, statsvitenskap, jus, konservering og biovitenskap. I løpet av første semester har utvalget arrangert omvisning på Akershus slott, deltatt på flere aksjoner for Y-blokka, vært frivillig på Verdens kuleste dag på Akershus festning og hatt en sosial kveld på Vøienvolden gård.

Flaggermusjakt

 Eira Carlsen har med sin studievenninne fra biovitenskap, Eli Ruud Dankel, arrangert flaggermusjakt på jubileumsfeiringen 24. august og bygningsverndagen 15. september på Vøienvolden gård - til stor begeistring blant barna. I tillegg har utvalget faste møter annenhver uke, noe som vitner om deres engasjement for foreningen og vårt arbeid. Vi ønsker å støtte dem videre i deres virksomhet, og håper de vil beholde begeistringen.

Hva engasjerer de unge?

Studentutvalget har interessert seg spesielt for vedtaket om riving av Y-blokka. Videre brenner de for formidling av kulturarv, og de ønsker å spre Fortidsminneforeningens budskap til andre studenter og unge. Foreningen har de blitt kjent med på ulike måter: gjennom venner, studier eller ved at de har en nær tilknytning til en historisk bygning. Alle opplever det som verdifullt å møte likesinnede og være del av et tverrfaglig nettverk som gir dem nye perspektiver på kulturminnevernet.

Planlegger tur til Finnesloftet

Nestleder Mari Finne har vokst opp i nærheten av Finnesloftet på Voss, som eies av Fortidsminneforeningen. Dette har vekket en interesse for hvordan bygninger kan by på perspektiver og kunnskap. Ina Halvorsen er spesielt opptatt av gjenstandskonservering, som er hennes studiespesialisering. I forbindelse med masteroppgaven konserverer hun en reiseveske med kalk og disk fra Uvdal stavkirke. Denne gjenstanden eies av foreningen. Hun påpeker at foreningen ikke bare eier mange bygninger, men at disse også rommer gjenstander som må tas godt vare på. «At jeg får konservere en av dem er en stor glede!»

Planer for 2020

Til høsten skal de ha workshop med jurist og myndighetskontakt Bo Alexander Granbo fra hovedkontoret om bygningsvern og vernesaker, og delta på Kulturarvsdagen 19. mars på Universitetet i Oslo. I skrivende stund planlegger de tur til Voss for å se på Finnesloftet, studere runene som nylig har blitt oppdaget der, og kanskje ta turen innom Hopperstad stavkirke.

De ønsker å dra på flere turer, og gjerne for å lære mer om noen av eiendommene til Fortidsminneforeningen. Videre planlegger de omvisning i Gol stavkirke på folkemuseet, Gamle Aker kirke og Rådhuset. Mari Finne har blitt deltidsansatt i avdelingen, for å jobbe med vernesaker, og resten av utvalget ønsker å bli bedre kjent med Antikvarisk utvalg i avdeling Oslo og Akershus.

Følg oss på Facebook

Vi oppfordrer medlemmene våre til å følge dem på Facebook for å få med seg oppdateringer utover året. De setter stor pris på forslag og innspill på alt fra vernesaker til formidlingsarbeid som de kan jobbe videre med.

Artikkelforfatteren Anne Aarvig Falster (f. 1990) er kunsthistoriker og bygningsvernkonsulent hos Fortidsminneforeningens avdeling Oslo og Akershus. Artikkelen er tidligere publisert i «Fremtid for fortiden», bladet til Fortidsminneforeningens avdeling i Oslo og Akershus.