Vi søker leder for organisasjonsavdelingen i Oslo

Publisert 07.01.2022

Har du glød, ledererfaring, stor arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og godt humør? Har du lyst til å være med å videreutvikle en dynamisk frivillig organisasjon med dype røtter? Fast stilling, søknadsfrist 31.1.2022.

Fortidsminneforeningen søker etter ny leder for organisasjonsavdelingen. Vi er en frivillig kulturvernorganisasjon med 7700 engasjerte medlemmer fordelt på avdelinger og lokallag i hele landet. Foreningen er en møteplass og en arena for demokratisk medvirkning for folk med et engasjement for stedsutvikling, tradisjonshåndverk, kulturhistorie og den bygde kulturarven og dens betydning for miljøet.

Foreningen som ble stiftet i 1844 har de siste årene hatt en rivende utvikling med en sterk økning i aktivitet og aktualitet, og et økende antall hender som hjelper til. Leder for organisasjonsavdelingen inngår i ledergruppen i foreningens hovedadministrasjon i Oslo. Administrasjonen, som for tiden består av et tjuetalls ansatte, arbeider etter hovedstyrets målsettinger og arbeidsprogram, og bistår avdelinger og lokallag i deres innsats for den bygde kulturarven.

Stillingen er direkte underlagt generalsekretær, og arbeidsoppgavene gjennomføres i tett kontakt med denne og resten av ledergruppen. Organisasjonsavdelingen består i tillegg til leder av tre ansatte.

Oppgaver

 • Bidra til å videreutvikle Fortidsminneforeningen som en sentral frivillig organisasjon hvor enkeltmennesker finner fellesskap og engasjement for den bygde kulturarven
 • Utvikle organisasjonens demokrati og struktur, med vekt på å styrke fylkesavdelinger, lokallag og medlemmenes engasjement
 • Lede organisasjonsavdelingen i hovedadministrasjonen
 • Ha ansvar for HR og drift av hovedadministrasjonen
 • Drive og videreutvikle foreningens møtearenaer
 • Etablere og videreutvikle samarbeid med eksterne aktører innen næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og andre organisasjoner
 • Gjennomføre foreningens bærekraftstrategi, og utvikle og synliggjøre innsatsen for miljø og klima
 • Ha ansvar for intern kommunikasjonsflyt
 • Initiere og ha ansvar for prosjekter innenfor arbeidsfeltet
 • Følge opp og bistå fylkesavdelinger og lokallag
 • Ha et overordna ansvar for foreningens arbeide med vernesaker, stedsutvikling og lokal medvirkning

Kvalifikasjoner

 • Du bør ha relevant høyere utdanning og ledererfaring, gjerne fra en eller flere frivillige organisasjoner
 • Erfaring med å utvikle frivillighet og medlemsdemokrati er en fordel
 • Engasjement og begeistring for kulturminner. Erfaring fra feltet er en fordel, men ikke en forutsetning
 • Erfaring med å initiere, bygge opp og drifte prosjekter

Personlige egenskaper

 • Du er en pådriver som engasjerer og får med deg medarbeidere og medlemmer i organisasjonen
 • Du er strukturert og utviklingsorientert, og vant til å bygge eller videreutvikle systemer som verktøy i hverdagen
 • Du er utadvendt og omgjengelig
 • Du er god til å lytte, og til muntlig og skriftlig kommunikasjon
 • Du har engasjement for frivillighet og demokrati – og gjerne kulturminner og miljø
 • Du er glad i å jobbe med folk, og har evnen til å la deg inspirere i møte med ildsjeler

Fortidsminneforeningen tilbyr

Meningsfylt og variert arbeid i historiske omgivelser og et godt arbeidsmiljø, lønn etter kvalifikasjoner og gode forsikrings- og pensjonsordninger. Fleksibel arbeidstid, hovedarbeidssted er Dronningens gate 11, 0152 Oslo. Jobben innebærer noe reising.

Spørsmål om stillingen

Generalsekretær Ola H. Fjeldheim, tlf. 918 84 386

Søknad

Søknad med CV sendes til post@fortidsminneforeningen.no innen 31.1.2022

Stillingen er også utlyst på Finn.no