Vil du jobbe med verdensarv? Søknadsfrist 22. januar 2023

Publisert 11.12.2022

På grunn av svangerskapspermisjon søker vi etter vikar for daglig leder for Urnes stavkirke i perioden 1. april – 31. oktober 2023, med muligheter for forlengelse. Søknadsfrist 22. januar.

Vikaren vil være ansatt i museums- og eiendomsavdelingen i Fortidsminneforeningens hovedadministrasjon, og skal ha et utstrakt samarbeid med verdensarvkoordinator for Urnes, skoler, reiselivet og nærmiljøet.

Vikar for daglig leder vil ha hovedansvar for at kravene til autorisasjon av Urnes verdensarvsenter imøtekommes, og for gjennomføring av planlagte tiltak og aktiviteter i tråd med årets virksomhetsplan.

Stillingsannonsen finner du også på Finnn.no, med lenke til søknadsskjema

Vikaren skal ha ansvar for besøksdriften ved stavkirken, planlegging og gjennomføring av publikumsrettede aktiviteter, formidlingstilbud og skoleopplegg beskrevet i årets virksomhetsplan, kommunikasjon og markedsføring samt ledelse og administrativ drift av nåværende senter. Dette omfatter:

 • Planlegging og gjennomføring av formidling og publikumsrettede aktiviteter som del av totalopplevelsen på Ornes i tråd med virksomhetsplan for 2023
 • Kontakt med turistnæringen og reiselivsaktører for innsalg og markedsføring, booking og administrasjon av omvisninger og annen bruk av kirken
 • Personalansvar for guider og annet personell knyttet til besøksdriften, inkludert ansettelser
 • Guideopplæring og faglig oppfølging av formidlingen
 • Drift av museumsbutikk med innkjøp og salg av varer
 • Budsjett og økonomisk oppfølging, samt kasseoppgjør
 • Rapportering av eiendom -og besøksstatistikk internt og til det offentlige
 • Delta i møter og prosjektgrupper rundt Urnes som verdensarvsenter
 • Bruk av sosiale medier

Arbeidssted

Den ordinære besøkssesongen ved Urnes stavkirke er fra 2. mai til 30.september, og daglig leder må være på stedet store deler av denne perioden. Ellers er det muligheter for delvis hjemmekontor.

Kvalifikasjoner

 • Søkere bør ha høyere utdanning innen kunst- og kulturhistoriske fag, pedagogikk og kulturformidling, erfaring fra ledelse og utviklings- og prosjektarbeid samt bruk av sosiale medier.
 • Søkere må kunne formulere seg godt, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk og gjerne mestre et fremmedspråk til.
 • For å lykkes i stillingen må en ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evne til å arbeide selvstendig og i grupper.
 • Jobben kan til tider være hektisk, og du må være forberedt på noe kvelds- og helgearbeid.
 • Søkeren må ha førerkort.

Fortidsminneforeningen tilbyr

 

 • Lønn etter kvalifikasjoner og egnethet.
 • Forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Unik innsikt i, og arbeid med, en av verdens eldste kulturvernorganisasjoner. Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Kontaktperson: Merete Winness, tlf. 922 47 962

Søknadsfrist: 22. januar 2023

Søknad sendes med lenke i stillingsannonsen på Finn.no

Om arbeidsgiveren

Fortidsminneforeningen er en av verdens eldste kulturvernorganisasjoner. Vi har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Våre hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge. Vi er en frivillig medlemsorganisasjon med over 7000 medlemmer. Hovedadministrasjonen har kontorer i historiske omgivelser i Kvadraturen i Oslo.

Urnes stavkirke ligger på Ornes i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Stavkirken eies av Fortidsminneforeningen og er innskrevet på UNESCO sin verdensarvliste. Urnes er autorisert som verdensarvsenter, med de føringer som ligger i dette fra Miljødirektoratet. Stavkirken er en internasjonal turistattraksjon med rundt 20.000 besøkende.

Verdensarven Urnes stavkirke har egen nettside