Tingretten ga grønt lys for riving av Y-blokka

Publisert 07.04.2020

En svakhet i lovverket, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

Begjæring om midlertidig forføyning tas ikke til følge og sakskostnader tilkjennes ikke, slik avslutter tingrettsdommer Helen Engebrigtsen ved Oslo Tingrett kjennelsen som ble offentliggjort i dag. En svakhet i lovverket, sier Ola H. Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen og Norske Arkitekters Landsforbund fikk dermed ikke medhold i forsøket på stanse rivingen av Y-blokka med påstand om ugyldighet av statlig reguleringsplan og rammetillatelse for rivning.

Aftenposten: Retten gir klarsignal for å rive Y-blokken

I den 25 siders lange kjennelsen kan man lese seg fram til at svakhet/feil i lovverket gjør det mulig å kortslutte den demokratiske prosessen. Det er dette leder av Fortidsminneforeningen Ola.H.Fjeldheim nå ønsker å gjøre noe med. - Når vi ikke fikk medhold betyr det altså at staten har lov til å rive et kulturminne av internasjonal anerkjent verdi uten å vise at konkrete alternativer for bevaring er vurdert. Dette er etter vårt syn en alvorlig mangel ved lovverket, sier Fjeldheim som nå vil se på hvilke muligheter det finnes for å endre lovverket for å sikre kulturminner. 

Basert på regjeringens beslutning i mai 2014 startet planprosessen med Statsbyggs forslag til planprogram i januar 2015. Det kan se ut som om staten med denne beslutningen hadde lovdekning for å gjennomføre rivingen uten å ta hensyn Fortidsminneforeningens krav til alternative løsninger fundert i kulturminnevern, miljøhensyn og normale spilleregler som må følges i en slik sak.

Kjennelsen i Oslo Tingrett