59,226561 9,5760901
Århusveien 191, Skien, 3721

ÅRHUS GÅRD

Århus Gård - Oppgradering fasade hovedhus - del 1, 2018, Skien, Telemark

Restaurering av fasade på hovedhuset. 

Gårdsanlegg tilbake til jernalder. Eksisterende hovedbygning bygget i flere etapper. Den eldste delen trolig fra 1700-tallet. Sidefløyen fra 1807, og fasade sør og øst fått sin utforming omkring 1850. 

Kulturminner for allmennheten: Århus Gård fungerer i dag som en grønn møteplass for by og land. Her sitter rådgivingsaktører for landbruket, én prosjektskole for Skien kommune og Århus Jernaldergård. Det er utleie til møter, kurs, selskaper m.m. Gården har status som 4H-gård og samarbeider med Gea-Norvegica Geopark. Gården har flere enn 1000 mennesker innom årlig via, selskaper, møter, kurs, geo-parken, skoleaktiviteter, andelsgården, åpen gård m.m. 

Kompetanseoverføring: 
Det vil bli kurs i restaurering av vinduer. Det er mulig det blir kurs i bruk av linoljemaling og fargevalg til verneverdige bygg.  

LES OM FLERE PROSJEKTER