ÅRNES GÅRD

Restaurering av gammel fengselsbygning. Eierne ønsker å formidle historien til bygningen, særlig fengselshistorien fra andre verdenskrig.

Uthuset/fengselet ble bygget i 1926 som del av lensmannsgård. Under krigen var det både russiske krigsfanger og norske motstandsmenn som sonet her. Bygningen er av tre, i en bindingsverkskonstruksjon på en etasje med ca. 70 kvm.
Rommene består av to fengselsceller, en hems, og to garasjer og et rom som er til oppbevaring av ved. Bygningen er uendret siden 1926.

Kulturminner for allmennheten

Hovedbygningen er offentlig tilgjengelig og brukes av Årnes menighet og til utleie til selskaper, minnesamvær og møter. Uthuset skal etter istandsettelsen brukes som museum og formidlingsarena. Det planlegges også ulike arrangementer og opplegg i samarbeid med skolene i området..

 

Kompetanseoverføring

Byggfag elevene fra Nes VGS ønsker å følge prosjektet fra start til slutt. De skal delta i utskifting av konstruksjon eller på et kurs i vindusrestaurering.

Aarnæs historiske selskab (historielag) ønsker å delta på dugnad og på åpne publikumsdager med formidling om kulturminnet.

LES OM FLERE PROSJEKTER