60,7641772 11,1252464
Jemlivegen 21, Ottestad, 2312

ARSTAD NORDRE GÅRD, STABBUR MED KLOKKETÅRN

Stange, Innlandet

Eiendommen er en svært gammel landbrukseiendom med lang kulturhistorie.

Bebyggelsen består av hovedbygning, drengestue, gammel driftsbygning, fjøslåve, stabbur, arbeiderbolig, løktørke og 2 potetbuer. Hovedbygning, drengestue, stabbur, fjøslåve og driftsbygning er registrert som SEFRAK minne. 

Istandsetting av stabbur med klokketårn på gård i Stange fra 1880 (da bygget med eldre gjenbruksmaterialer). 

Kulturminner for allmennheten:
Eiendommen skal brukes som formidlingsarena for bygningsvern, samt kunst og kultur. Galleri, kafé, gårdsbutikk, enkel overnatting for turister og pilegrimer, arena for forfattersamtaler og skrivekurs etc.

Kompetanseoverføring:
Det skal arrangeres kurs for 6 byggfagelever og lokale håndverkere i spunsing av gulv i stabbur.

LES OM FLERE PROSJEKTER