60,1104557 11,549814
Skreksrudvegen 294, Årnes, 2150

AULI MØLLE

Istandsetting av Auli Mølle, omlegging av tak, utbedring av fundament, montering av takrenner og drenering rundt bygningen, 2018, Årnes, Nes,

Auli utgjør et unikt miljø i kulturlandskapet i skillet mellom jordbruksbygda og skogbygda. Til anlegget hører også møllebolig, uthus og stall for hester. Mølla drives av en vannturbin som også driver et kraftverk. Mølla er sammenbygd med en korntørke. Mølla, korntørka og stallen er fra ca. 1910, men det har vært mølledrift på stedet siden 1600-tallet. 

Kulturminner for allmennheten: 
Mølla er åpen for publikum på forespørsel. Nes kunstforening har gjennom flere år arrangert utstillinger i mølla. Både eier, MiA og Nes kommune ønsker å formidle det gamle møllefaget og -miljøet til publikum. Auli mølle ligger i et åpent kulturlandskap tilgjengelig for alle. 

Kompetanseoverføring: 
i 2017 ble det avholdt kurs i analyse og tilstandsvurdering. Det er aktuelt for Akershus bygningsvernsenter å holde flere kurs på Auli mølle. 

LES OM FLERE PROSJEKTER