59,439196 8,3784247
Vesterdalsvegen 142, Kviteseid, 0829

BADSTU OG SMIE PÅ VESTERDAL

Badstue og smie som ligger i et verneverdig telemarkstun (stuebygning og stabbur er fredet). Badstua og smia er eldre enn 1850.

Taket på begge bygningene er i dårlig forfatning og må istandsettes. Arbeidene skal gjøres med gamle håndverksteknikker, tilsvarende materialbruk og utførelse som det opprinnelige. Det originale beholdes så langt mulig.  

Kulturminner for allmennheten:    
Badstua og smia er del av det historiske tunet og kulturlandskapet.

Kompetanseoverføring:  
Lokale håndverkere, ev. håndverkselever, skal delta i arbeidene, og på den måten opparbeide seg kompetanse om istandsetting av verneverdige hus. Det skal også arrangeres en åpen visning underveis i prosjektet og ved prosjektets avslutning.

LES OM FLERE PROSJEKTER