59,9879012 11,2073143
Bingen lenser, Sørumsand, 1920

BINGEN LENSER

Bingen lenser - istandsetting av lensekar.

Bingen lenser har i dag 51 synlige lensekar, hvorav 25 er «rierkar», resten er av den eldre typen «firkantkar». Funksjon for begge typer har vært som festepunkt for lenser og lekk i elva som skulle stoppe eller lede alt tømmeret ved Bingen.

Kulturminner for allmennheten: 
Lensekaret som skal istandsettes ligger nær Fløterbrakka og er lett tilgjengelig for forbipasserende.

I samarbeid med Fetsund Lenser og «MS Øyeren» skal det arrangeres turer med omvisning og kafferast i Fløterbrakka for interesserte. Det skal også arrangeres Kulturell skolesekk for 6. klasse for skolene i nærmiljøet.

Kompetanseoverføring: 
Det er i dag en ivrig dugnadsgjeng som utfører arbeidene. Det er også etablert et samarbeid med Frivillighetssentralen og voksenopplæringen i kommunen, og arbeidene benyttes som integreringstiltak og språkopplæring for innvandrere og flyktninger.

LES OM FLERE PROSJEKTER