62,2722435 10,7799028
Arnemoveien 9, Tynset, 2500

BORTISTU NEBY

Istandsetting av vinduer og dører.

Bortistu Neby er en gammel gård i det gamle sentrumet av Tynset, oppført før jernbanen kom til bygda. Gården er i dag eid av Stiftelsen Bortistu Neby, som også tar hånd om tunet på Neby, en setertomt i Gammeldalen og skogteiger.

På Bortistu Neby er det nå behov for istandsetting av 6 vinduer i 1. etasje, fordelt på 2 rom som er benyttet til kaféen, samt en tofløyet inngangsdør.

Kulturminner for allmennheten: 
Stiftelsen driver kafevirksomhet på Bortistu Neby med åpent 2-3 dager i uken. Det er i tillegg diverse omvisninger på gården, enkelte foredrag og konsertvirksomhet.

Det er planlagt visning og åpen dag underveis i istandsettingsarbeidene.

Kompetanseoverføring: 
Det ble arrangert et kurs i vindusrestaurering med deltakere fra stiftelsen og andre interesserte i nærområdet.  

LES OM FLERE PROSJEKTER