59,7707383 7,4010379
Haukelivegen 4466, Edland, 3895

BOTN SKYSSTASJON

Botn er en gammel skysstasjon på vegen over Haukelifjell. Stabburet ble flytta fra gård i Edland og plassert på Botn, ombygget med svalganger på alle sider og utskjæringer og detaljer i svetserstil på1800-tallet. Stabburet har vært på fredningslista til Telemark fylkeskommune siden 1995, men tatt ut av lista i 2014. Den er fortsatt verneverdig.

Kulturminner for allmennheten: 
Målet er lokal verdiskaping gjennom gardsturisme, jakt og fiske samt å kunne tilby overnatting. 
Botn skysstasjon har også vært arena for kulturminnedagene. 

Kompetanseoverføring:
"Det har vore tre større arrangement, kulturminnedagar. Det har møtt opp ca 40-50 stk på kvart arrangement . Her har framdrifta av prosjektet blitt presentert av handverkerar, og det har vore historiske forteljingar om Botn og ferdsel over fjellet. Det var ferdsel over fjellet som gav grunnlaget for etableringa av Skysstasjonen i 1889. Det har vore musikals innslag av elevar frå kulturskulen i Vinje. Elles er det mange som stoppar langs E 134 for å kikke på og ta biletet av stabburet. Det har vore stor interesse og god omtale i media, særleg då det stod ferdig og kulturminnefondet overrekte plakett og gode ord. Sjå Facebook sida gamle Botn vener si side for fleire bilete, samt fortidsminneforeningen i Telemark, som også har omtale dette positivt og godt." - Eier Botn

Les mer: Kulturminnefondet.no

 

LES OM FLERE PROSJEKTER