60,2281329 11,4035404
Ålandsvegen 379, FENSTAD, 2170

DELBEKK-ISTANDSETTING AV VINDUER

Nes, Viken

Huset på Delbekk ble satt opp i 1734 på dette stedet som bolig på en av de tre Delbekk-husmannsplassene. Disse 3 plassene ble rundt år 1900 slått sammen til en og dette huset bestod deretter som bolig for gården Delbekk. I 1928 ble huset tilbygget en 2. etasje. 

Huset ble i forbindelse med denne tilbyggingen oppført i tidsmessig jugendstil.

Vinduene i huset, som alle er originale fra 1920-tallet, i jugendstil som er unikt i området. Disse er i varierende tilstand, men er alle mulig å istandsette.

Vinduene er lokalproduserte hos Brødrene Ruuds trevarefabrikk på Eidsvoll.

Kulturminner for allmennheten: 
Beboelse og bærproduksjon. Eierne er i kontakt med Nes landbrukskontor for deltagelse i KLS-kurs for Grønn omsorg.

Kompetanseoverføring: 
Vi ønsker kurs rettet mot elever ved linje for byggfag ved Nes- og Eidsvoll videregående skoler. Samt lokale interesserte og håndverkere.

LES OM FLERE PROSJEKTER