61,1805701 7,26783
Øvre Amla 14, Kaupanger, 6854

DET HEIBERGSKE FAMILIEMUSEUM

Det Heibergske Familiemuseum/Sogn Folkemuseum anno 1095.

Det Heibergske Familiemuseum er oppført i 1905 etter tegninger av arkitekt Holger Sinding- Larsen. Bygget er i god stand, men vinduene bør nå restaureres.

Kulturminner for allmennheten: 
Det Heibergske Familemuseum/ Sogn Folkemuseum eies av en egen stiftelse. Det er i dag portrettgalleri i 1. etg, bibliotek i 2. etg.  

Kompetanseoverføring:  
I forbindelse med arbeidene vil det arrangeres kurs i vindusrestaurering for håndverkere bosatt i Indre Sogn. Arbeidene vil også formidles i lokalpressa, i tillegg til at det planlegges en Åpen dag der interesserte kan besøke museet å se på arbeidene under utførelse.   

LES OM FLERE PROSJEKTER