60,2535214 11,3053148
Vestsidavegen 1441, Brårud, 2162

DRENGESTUA PÅ SØNDRE BREEN

Kurs for Byggfagelever, Nes, Akershus

Drengestua på plassen Søndre Breen er et laftet bygg som anslås å være bygget i tidsrommet 1700-1724. Stua er i dag svært forfallen. Prosjektet omfatter oppretting og reparasjon av laftekassa, samt istandsetting av grunnmuren, som er tørrsteinsmur i lokal gråstein. 

Kulturminner for allmennheten:   
Per i dag har stedet ingen bruk. I fremtiden ser prosjekthaver for seg et kurs- og overnattingssted med 10 dobbeltrom med bad rettet mot ledergrupper, avdelingssamlinger og kurs.

Kompetanseoverføring: 
Eidsvoll vgs. vk1 Byggfag får to halve dager med restaureringen av drengestua. Elevene skal selv få prøve seg på de aktuelle teknikkene og bidra i arbeidet mens de er der, slik at de får erfare arbeidet i praksis. Dette kan være tilpassing med øks, barking med barkespade, bidra til å legge tørrmuren mm.  

Når drengestua er ferdig restaurert skal det arrangeres en Åpen Dag.

LES OM FLERE PROSJEKTER