59,7556706 10,2031736
Slettåsen 20, Drammen, 3014

ELSTERGÅRDEN

Elstergården er en høkergård fra ca 1700, som lå i Tollbugata 20 i Drammen.
Gården ble tatt ned, tømmeret ble merket og lagret. Tømmeret lå i flere år fordi det ikke var mulig å finne tomt for gjenoppsetting nede i byen. Fortidsminneforeningen fikk tømmeret og tilslutt en tomt på Friluftsmuseet på Spiraltoppen. Der ble bygningen satt opp ca 1990. Bygningen ble tilbakeført til opprinnelig utseende etter tegninger av Jo Sellæg. Les mer om Elstergården under Musum: https://fortidsminneforeningen.no/museum/elstergarden/ 

Kulturminner for allmennheten: 
Elstergården holdes åpen i helgene i sommersesongen og ved juletider når Friluftsmusseets venner har arrangementer. Fylkesavdelingen og lokallaget i Drammen har styremøter og enkelte andre samlinger i huset.

Kompetanseoverføring: 
4 elever, samt lærer skal jobbe i 3 dager med en dugnadsgjeng fra lokallaget og fylkesavd. i Buskerud.
Elevene skal sortere takstein som bringes ned på bakken ved hjelp av en renne. Sløyfer og lekter tilpasses på bakken.

LES OM FLERE PROSJEKTER