58,9815111 5,7428556
Engøyholmen 1, HUNDVÅG, 4077

ENGØYHOLMEN, SJØHUS

De to sjøhusene på Engøyholmen er bygget rundt 1835. De representerer i dag et av de siste autentiske sjøhusmiljøene i Stavanger der husene har fasaden i sjøkanten. Husene ble benyttet til sildesalting, ansjos- og hummereksport, bl.a. av Chr Bjelland AS & Co. Byggene sto til nedfalls i mange år på 1980-tallet. 'Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter' ble da etablert og overtok sjøhusene i 1990. Sjøhusene ble restaurert 1989 - 1990, da man tok de delene som var absolutt nødvendige for å sikre de i bruk. Det er mye av denne reparasjonen som må tas på nytt nå. 

Kulturminner for allmennheten: 
Stiftelsens formål slår fast at vi skal drive formidling, og at vi skal dele den kunnskapen vi erverver med befolkningen generelt, men med spesiell vekt på målgruppen «de som står i fare for å falle utenfor ordinært skole og arbeidstilbud».

Kompetanseoverføring: 
Det har blitt gjennomført flere arrangementer:

  • Hogstseminar med Engøyholmen Kystkultursenter, instruktør Kristofer Tveiterå, i skogen.
  • Åpen dag på Engøyholmen 30. oktober 2016.
  • Dugnadsinnsats i perioder under hele prosjektet av frivillige ved kystkultursenteret.
  • Formidling av skogsdriften til Skogselskapet i Rogaland og skogsjefen i Suldal kommune, i skogen.
  • Byggmester J. G. Sørensen as har hatt lærlinger inne i alle faser av byggeriet på Engøyholmen.
  • Tilbud til Fortidsminneforeningen om ”Rotknedag” på Engøyholmen for videregående tømrerlinje.
  • Fagseminar i samarbeid med Fortidsminneforeningen: Kulturminnevern i praksis - reparasjon eller utskiftning.
LES OM FLERE PROSJEKTER