FAGERMOEN

Vindusrestaurering på Fagermoen, Narvik, Nordland

Huset ble satt opp i 1899, men har vært lite brukt. Bruket består av et våningshus og fjøs/sjå. Stedet er i sin opprinnelige form, det er ikke tidligere restaurert eller bygget om. Alle vinduene i huset skal restaureres. 

Kulturminner for allmennheten:
Bruket brukes i dag som fritidsbolig av eier og familie. Men i fremtiden ønsker man å bruke det som bolig store deler av året.

Kompetanseoverføring:
Det vil bli arrangert et kurs i vindusrestaurering. På bruket er det verkstedslokaler med plass til mange deltakere. Kursdeltakere kan da også se på andre deler av prosjektet Fagermoen.

LES OM FLERE PROSJEKTER