FJØS PÅ TUSSØY

Prosjektet omhandler flytting og restaurering av fjøs fra omkring 1918. Fjøset var opprinnelig vedtatt revet, men reddes ved at det flyttes til naboeiendommen.  Flytteprosjektet planlegges gjennomført som to kurs. 

Kulturminner for allmennheten:    
Fjøsrommet skal få en funksjon med et musealt tilsnitt og bli en del av kulturminnedagen på Tussøy (et årlig arrangement). Når Fjøset er ferdig vil det bli en fin del av kulturlandskapet.  

Kompetanseoverføring:  
Nedtaking og gjenoppføring av fjøset planlegges utført på to kurs fordelt over to år med nedtaking i 2019 og gjenoppføring i 2020. Kursene vil romme oppmåling, dokumentasjon, merking, stillassbygging, demontering, ivaretakelse og lagring av de originale materialer samt gjenoppsetting. Underveis i de to kurs skal det gis en innføring i etikk knyttet til bevaring av bygningsdeler i gamle bygg. Samt praktiske arbeid med materialene i fjøsen for kunnskap om trematerialer og verktøy, øvelser i bruk av tradisjonelle håndverktøy, få prøve ulike metodikker og teknikker for reparasjon og utskifting av konstruksjonsdeler, prøve å lage ulike typer sammenføyninger, tapper, skjøter etc. 

Deltakere på kursene er huseiere på Tussøy.

LES OM FLERE PROSJEKTER