61,1826256 10,6224869
Kausvegen 25, Lillehammer, 2618

FJØSET PÅ KAUSSETRA

Restaurering av Fjøset på Kaussetra – Nordseter, Lillehammer, Oppland

Formålet med prosjektet er å restaurere det gamle fjøset på setra til Søre Langseth (Kaus seter). Setra ligger på Nordseter.

I år 1668 kom den første norske matrikkelen med opplysning om at Søre Langseth har seter og sommerbeite til krøttera på Nordsetra. Bygningene som står på setra i dag er sannsynligvis fra 1800 tallet.

Kulturminner for allmennheten:
Kaussetra, som setra til Søre Langseth heter, er en vesentlig del av det lokale seterlandskapet og kulturlandskapet på Nordseter. "Nordseter rundt" løypa og sti/skiløype til Lunkefjell går forbi setra, med mye folk i helger og ferier. Det har kommet to geiter til setra. Høstferien 2017 åpnet seterkafe. Dette var meget populære tiltak. Planen nå er å åpne en enkel seterkafe også noen helger sommeren 2018.

Kompetanseoverføring:
I uke 23 (4.-8. juni 2018) ble det avtalt at elever fra Byggfaglinja på Lillehammer VGS Avdeling Nord får opplæring/kurs i restaurering av fjøset på Kaussetra. Konkrete oppgaver vil være teljing og lafting av stokk og annen kompetanseoverføring i prosjektet.

LES OM FLERE PROSJEKTER