63,1606845 10,273935
Valdbakkan 115, Lundamo, 7232

FJØSET PÅ NEDRE VALDUM

Istandsetting av låve på gården Nedre Valdum. Dette er fase 1 i et større restaureringsprosjekt.  

Kulturminner for allmennheten: 
I dag er låven snekkerverksted og lager. Den vil kunne få nytt liv som selskapslokale for utleie.

Kompetanseoverføring:  
Som del av istandsettingsarbeidene skal det arrangeres kurs i rying og tradisjonsmuring. Deltakere vil være elever fra lokale videregående skoler, avdeling byggfag. Også lokale håndverkerfirmaer er invitert til å delta på kurs, og vil på den måten kunne opparbeide seg ny kompetanse. Istandsettingsprosjektet skal også formidles i lokalavisa.  

LES OM FLERE PROSJEKTER