60,4030506 10,5361665
Jarenvegen 72, Jaren, 2770

FOLKVANG

Istandsetting av ungdomshus på Jaren, Gran.

Ungdomshuset Folkvang ble åpna 17. mai 1901 etter en eventyrlig innsats av engasjerte og innsatsvillige innbyggere, spesielt i Mjønvald og Moen. Det var Fagerlund ungdomslag (stiftet 1894) som sto for bygginga av huset - en typisk representant for de frilynte ungdomslaga rundt i landet. Ungdomshuset Folkvang fremstod ved åpninga i 1901 som et lokalt forsamlingshus med en flott storsal og et tverrbygg med kjeller og tre etasjer, - det vart tenkt stort og offensivt den gangen. Den store drivkrafta var ønsket om en egen nasjon og frigjørelse fra svensk og tidligere dansk herredømme. Ekstra imponerende er det at Folkvang ble finansiert og bygd på to-tre år.

Vest-Oppland folkehøgskole ble satt i gang av ungdomslagsmiljøet og Folkvang huset skolen i perioden 1906 til 1912, med Olaus Islandsmoen som styrer. Ideen om Hadeland folkemuseum på Halvdanshaugen ble drøftet på møte i Fylkeslaget Uppland, blant annet på Folkvang, - og etter hvert ble dette en realitet. Husflid, amatørteater, musikk, sangkor, folkedans og folkeviseleik, gammaldans, fester, basarer og kulturarrangement var og er blant aktivitetene i ungdomslaga.

Ungdomshuset er i dragestil, trolig inspirert av stasjonsbygningene på Gjøvikbanen fra samme tidsepoke. Huset er fremdeles eiet og drevet av Fagerlund ungdomslag.

Kulturminner for allmennheten:
Det er Fagerlund ungdomslag som driver ungdomshuset, men lokalene er også godt brukt av lokalbefolkningen på Hadeland. Ungdomslaget har en rekke egne aktiviteter, for eksempel årlig basar. Lokale kulturelle grupper har øvelser og forestillinger på ungdomshuset. Det er også mulig å leie Folkvang til ulike arrangementer.

Kompetanseoverføring:
Fagerlund ungdomslag har en aktiv dugnadsgjeng som holder ungdomshuset i gang. De holder jevnlig kurs og dugnader i bygningsvern og istandsetting, f.eks i vindusrestaurering. I dette prosjektet planlegges det demonstrasjon/opplæring av innfelling av tømmer og reparasjon av lafteknuter. 

  • Etter at dugnadsgjengen på Folkvang har hatt kurs i vindusrestaurering, er de nå klare for å fullføre arbeidene, samt at det skal monteres innervinduer på deler av bygget.
  • Siste rest av arbeidene med utskiftning av råteskadet tømmer sluttføres. 

I storsalen på Folkvang ungdomshus ble det 20.-21.mai 2016 holdt kurs i vindusrestaurering. Kurset var et introduksjonskurs med tanke på rekruttering, og målet var å gi en innføring i emnet. I etterkant av kurset har det blitt arbeidet med istandsetting av vinduer på dugnad.

LES OM FLERE PROSJEKTER