60,6101258 5,388872
Fyllingsnesvegen 359, Eikangervåg, 5913

GALLERI GAMLESKULEN, EIKANGER

Gamleskolen på Eikanger er bygd i 1889.

Da den nye skulen ble tatt i bruk, og eierskapet ble overført til grunneier, fikk skolehuset ulik bruk som lager og annet. Etter at eierne overtok skolehuset i 1993, ble huset satt i stand på en pietetsfull og kvalitetsfull måte. Det er tatt vare på bygget sin opprinnelige karakter. I fjor fikk huset innlagt vann og bad med toalett. I dag er huset i bruk som kulturhus med ulike tilbud, og det er behov for å få huset skikket til bred bruk hele året, også vinterstid. Dette krever innsetting av varevinduer, og samtidig er det nødvendig å reparere alle de originale vinduene.

Kulturminner for allmennheten: 
Skolehuset er i dag i bruk som et privat kulturhus med ulike aktiviteter som kurs innenfor tegning - og maling, utstillinger blant annet ved juletider, i påsken og sommeren. Videre er det bygdekvelder, konserter og andre arrangement. Om sommeren har er det kunstkafe med utstillinger og legger til rett for at stedet er utgangspunkt for utflukter i skog og mark og til kulturminnet «Vikje» - en gammel husmannsplass i bygden.

Kompetanseoverføring: 
Prosjektet vil organiseres som kurs med instruktør rettet mot tømrer-elever og håndverkere som deltagere på kurset. I tillegg vil mye av arbeidet gjøres som dugnad/egeninnsats av eier med familie, både istandsetting av vinduer og montering av varevinduer.

LES OM FLERE PROSJEKTER