59,4384942 10,668769
Fossen 8, Moss, 1530

GAMLE MOSS VANNVERK

Gamle Moss Vannverk var byens første vannverk oppført i 1876. Bygget er oppført i teglstein, innvendig tak i pumpehuset er bygget som kappehvelv. 1920 ble elektrisk drevne pumper installert. I 1940 overtok Moss Lysverker etasjen over pumpehuset og bygde om rommet til transformatorrom med støpt flatt tak. 

Kulturminner for allmennheten:    
Mossefossens Venner er ansvarlige for det gamle vannverket. Per i dag er ikke anlegget i bruk, men venneforeningen ønsker at bygget i framtiden skal fungere som utstillingslokale i regi av Moss By- og Industrimuseum.

Kompetanseoverføring:  
Deler av rehabiliteringsarbeidene vil gjennomføres av Mossefossens Venner. Det planlegges også kompetanseoverføring i form av kurs i bruk av kalkmørtel for elever fra Malakoff og Borg videregående skoler. Prosjektet blir formidlet med Visningsdager under og etter ferdigstilling.  

LES OM FLERE PROSJEKTER