60,016538 5,536027
Dalsvegen 182, Uggdal, 5685

GAMLE UGGDAL DAMPBAKERI

Det gamle bakeriet i Uggdal ble oppført av Engolai Våge i 1902, og var i drift fram til 1949. Bakeriet er et av flere historiske bakeri på Tysnes, men per i dag det eneste som er intakt.

Kulturminner for allmennheten:

Den gamle bakeribygningen har en sentral plassering på ferjekaia. Etter istandsettingen skal bakeriet åpnes med utsalg, og vil samtidig inngå i en planlagt kulturløype i Uggdal.

Kompetanseoverføring:

Istandsettingsprosjektet vil engasjere lokale håndverkere, bygdelag/ sogelag, samt Sunnhordland Folkemuseum. Det tilstrebes at istandsettingen gir lokale håndverkere muligheten til å opparbeide seg tilleggskompetanse innen tradisjonelt håndverk.

LES OM FLERE PROSJEKTER