63,3035708 10,2256507
Nordgrenda 75, Melhus, 7224

GAMMELHUSA OPPI GRØSETA

Melhus, Trøndelag

Gården består av våningshus, fjøs, låve og to bur. Grøset har en lang historie tilbake til middelalderen. Husene som står i dag er bygget på første del av 1700-1800-tallet. 
Prosjektet er det siste restaureringsarbeidet på den over 200 år gamle gården, frem til vedlikeholdsnivå, med restaurering av de siste 14 vinduer på Låna og 3 vinduer i det store stabburet.

Kulturminner for allmennheten:
Stedet ligger i yndet turområde.

Kompetanseoverføring:

Det planlegges en workshop for 25 elever fra ungdomsskolen med en eller to skoledager på Grøset. De får generell undervisning om bygningshistorie, kulturhistorie, bygningsvern, med utgangspunkt i tunet og husene på Grøset.
Elevene får arbeide i grupper med 3 – 4 stasjoner, med grindsag, kapping og høvling.

Det skal også arrangeres åpen visningsdag underveis i arbeidene. 

LES OM FLERE PROSJEKTER