60,6162184 10,929964
Torsætervegen 250, Skreia, 2848

GRØNA SKYSSTASJON- ISTANDSETTING AV KVERNUM-STABBURET

Stabbur fra Grøna skysstasjon ble antagelig oppført på tidlig 1800-tallet og ble gitt i gave til Mjøsmuseet 1967. Målet med prosjektet er å restaurere og gjenskape Kvernum-stabburet som opprinnelig sto på Grøna Skysstasjon. Dette ble flyttet/solgt ca 1883. Eierne har lenge hatt et ønske om å tilbakeføre stabburet til sin opprinnelse og dette er nå blitt en realitet. Det er plukket ned og skal settes opp igjen på Grøna. Stabburet skal innredes med 4 leiligheter for overnatting knyttet til ulike kulturrelaterte arrangementer i Grøna. Bla. overnatting mtp kursvirksomhet knyttet til læringsarena for tradisjonshåndverk samt andre aktiviteter på Grøna(kurs/turisme/bedrifter).

Kulturminner for allmennheten:
Grøna Skysstasjon ligger i et populært turområde langs den Gamle Trondhjemske Kongeveg som går forbi tunet. Området er mye benyttet. Skoleklasser og barnehager besøker Grøna flere ganger hvert år. Grøna Skysstasjon leies ut for ulike arrangementer av privatpersoner/lag/foreninger. Mange ulike arrangementer har vært gjennomført: Åpne dager med aktiviteter relatert til gamle håndverk, husflid, møtevirksomhet, bryllup, konfirmasjoner, selskaper.

Kompetanseoverføring:
Istandsettingen blir utført av håndverkere samt ulike instanser innen kulturvern/tradisjonshåndverk. Grøna tenkes brukt bla innen formidling av tradisjonshåndverk. Det er dialog med Fylkeskommunen angående gjennomføring av kurs i Grøna inneværende år . 

LES OM FLERE PROSJEKTER