59,0554067 6,6485298
Håheller (Lysefjorden), Lysebotn, 4127

HÅHELLER

Våningshuset på Håheller er fra slutten av 1700-talet. Det er i hovedsak et laftet hus. Huset har p.t dårlig tilstand. Som del av et større istandsettingsprosjekt skal også vinduene restaureres, og det skal lages kopier der det er nødvendig.  

Kulturminner for allmennheten:    
Håheller i dag er sauebeite, og et turmål for kajakkpadlere og annet båtfolk. I framtida ønsker Ryfylke friluftsråd, som har søkt miljødirektoratet, servituttavtale som sikrer allmenn tilgang til eiendommen. Stavanger turistforening jobbar også med en leieavtale der våningshuset kan benyttes som turisthytte.  

Kompetanseoverføring:  
Det er etablert en fast gjeng frivillige, håndverkere og skolelever rundt prosjektet på Håheller. Restaurering og kopiering av vinduer vil organiseres som et opplæringsprosjekt. Vinduene tas ut og arbeidene skal gjøres i vinterhalvåret med en fast dag hver uke. 

Prosjektet er eit kompetansehevingsprosjekt i tradisjonelle byggfag, der løa i Håheller er kursobjekt. 

Følgende kurs er planlagt:
- Dokumentasjon
- Materialproduksjon
- Bruk av tradisjonelt handverktøy
- Restaurering av stavløe – grindbygg
- Tekking og kledning.

Alle med formidling til håndverkere, huseiere, skoleunger og andre interesserte.  

LES OM FLERE PROSJEKTER