60,6835881 10,8955397
Pløyenvegen 79, Skreia, 2848

HATTEBØL GÅRD

Kurs i handhøvling av ytterkledning. Hattebøl gård, 2018, Østre Toten, Oppland

Det skal høvles og kles ca 150m2 utvendig kledning på gamlebygningen på gården Hattebøl. Kursobjektet er en to-etasjes gardsbygning fra 1700-tallet som står på gården Hattebøl på Østre Toten. Denne skal kles opp igjen utvendig med lik kledning som den originale, 1"topp-rot med smidd spiker. Kledningen er høvlet med not og fals.  

Gården er nevnt i et brev fra 1368. Dendrokronologisk undersøkning av NTNU sier at tømmeret i den eldste delen er hugget1752 – 1753 og sannsynlig byggeår sommeren 1753. Den har blitt påbygget i midten av 1800 tallet. 

Kulturminner for allmennheten: Bevaringsverdig bygningsmiljø bestående av et gårdsbruk med utleiearealer. Det er en stor tømrelåve som har potensiale for utleie som kunstverksted og atelierEieren ønsker seg et «åpent tun-konsept» for interesserte i bygningsvern. 

Kompetanseoverføring: 
Kurset handler i hovedsak om å høvle kant på skottbenk, men vil også være uten skottbenk. Dette er for å vise to vanlige fremgangsmåter med samme resultat. Lengden på kurset vil være en arbeidsuke, ca. 37,5t. Under kurset vil det bli arrangert en åpen dag hvor elever fra Bygg og Anlegg på Gjøvik inviteres. Dette er tenkt som inspirasjon og innføring i tradisjonshandverk for elevene 

LES OM FLERE PROSJEKTER