60,7072522 10,3494891
Lausgardsvegen 11, Hov, 2860

HOV STASJON - DEN GAMLE TOGSTASJONEN

Hov stasjon - den gamle togstasjonen skal bli kulturstasjon, 2018, Søndre Land, Oppland

Hov Stasjon skal istandsettes (tak, vinduer, ytre kledning, godsekspedisjon, stasjonskontor og venterom). Parallelt med istandsettingen forberedes og utvikles publikumsrettet virksomhet. 

Hov stasjon var en av de større togstasjonene langs Valdresbanen. Stasjonsbygningen er oppført i sveitserstil i to etasjer (eldste delen fra 1902), hvor 1. etasje består av stasjonskontor, venterom med billettluke for reisende, godsekspedisjon og lager. I 2. etasje er det innredet til leilighet. 

Kulturminner for allmennheten: Det er næringslokaler i 1. etasje, samt deltidsmuseum og møte-/ representasjonslokaler, espressobar og museumsbutikk. I 2. etg. er det privat bolig 

Kompetanseoverføring: 
Det er lagt opp til vindusrestaureringskurs for håndverkere og eiere av eldre/verneverdige bygninger og andre interesserte med Lars Stålegård som kursholder 

Det skal holdes kurs om skifertak med Odd Arne Rudi der Håndverkere og eiere av eldre/verneverdige bygninger samt andre interesserte er invitert 

Det er også lagt opp til arbeidsuke med arbeidslivsfagsprosjekt for ungdomsskoleelever i skoleåret 18/19 som arrangeres i samarbeid med Søndre Land Ungdomsskole. Det vil også bli historietime på Hov stasjon med elevene. Temaene for historietimene er: ”Hov stasjon, Valdresbanen og Søndre Lands historie” og ”Bevaring av kulturminner – hvorfor, hvordan. Hva gjøres på Hov stasjon”.  

LES OM FLERE PROSJEKTER