58,8959683 9,2850823
Hovstølen, Sannidal, 3766

HOVSTØLEN SPEIDERHYTTE

Hovstølen Speiderhytte er en tidligere husmannsplass bygget på midten av 1800-tallet. Det er nå ønske om å legge stikketak på speiderhytta, tilsvarende opprinnelig løsning.

Kulturminner for allmennheten:    
Plassen blir brukt som speiderhytte og har en ivrig dugnadsgjeng.

Kompetanseoverføring:  
Arbeidene med stikketaket vil bli markedsført som et gratis kurs til speidere, håndverkere og alle de som bruker området.

LES OM FLERE PROSJEKTER