INGEBJØRGGÅRDEN

Ingebjørggården, Ljønesgården, Utigarden Ljønes er en godt bevart fiskarbondegård og jakteskippargård.  

Bolighuset er sammenbygd av tre deler, der eldste delen er antatt å være fra tidlig 1700-tall. Fjøsbygningen er en enhetsbygning typisk for perioden etter utskiftingene.  

Gårdens eldste stabbur er fra 1590, erklært fredet, og det yngste antas å være fra tidlig 1800-tall. Eldhuset er en tidligere røykstue (årestue), eldste datering fra 1571, dagens utforming fra 1874. Stallen er antakelig fra 1700-tallet. 

Kulturminner for allmennheten:   
Tunet er nylig overtatt av stiftelse med allment formål, stiftelsen Ljønesgården.  Fortidsminneforeningen Nordland avd. er medstifter. I fremtiden skal Ljønesgården stå for kunnskapsutvikling og formidling av Saltens natur- og kulturarv.

Kompetanseoverføring: 
Det skal gjennomføres kurs i vindusrestaurering som en firedagers samling sommeren 2019. 

LES OM FLERE PROSJEKTER