60,3639265 5,3733807
Kanonhaugen 39, Bergen, 5097

LANDÅS HOVEDGÅRD

Kurs i linoljemaling i gamle Landås Hovedgård.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fortidsminneforeningen Hordaland, og Bærekraftige Liv på Landås. Mål for kurset er å formidle kunnskap om bruk av linoljemaling, om bevaring og antikvariske verdier. 

Kulturminner for allmennheten: 
Bygget brukes i dag kun av styringsgruppen for Lystgården, som består av medlemmer av Bærekraftig liv på Landås. Styringsgruppen jobber aktivt for å danne et bruksgrunnlag for fremtiden. Det er laget parsellhager i hageanlegget utenfor hovedgården.

Kompetanseoverføring:  
Kurset vil bidra til at de fremtidige brukerne av Landås Hovedgård, som i henhold til leieavtale er ansvarlig for innvendig vedlikehold, tilegner seg kunnskap om restaurering og antikvariske verdier. Det er en fast dugnadsgjeng som er tilknyttet gården og som skal være med på kursene. 

LES OM FLERE PROSJEKTER