68,5064425 14,8088745
Hesteskoveien, 6 B, Melbu, 8459

MELBU MUSIKKTRIBUNE

Melbu, Nordland

Istandsetting av musikkpaviljong fra 1918 i Melbu, Nordland.

Melbu Musikktribune (Paviljongen) ble oppført av lokale foreninger, og innviet i 1918. Stedets musikkliv sto sentralt den gang som nå. Paviljongen er fortsatt i bruk og benyttes i den lyse årstid til opptreden i sang og musikk - gjerne kor eller korpsmusikk.

Kulturminner for allmennheten:
Sang, musikk og andre kulturarrangementer knyttet til Melbu torg.

Kompetanseoverføring:
Det er en etablert dugnadsgjeng som holder jevnlige dugnader i den lyse årstiden. Spesielt restaurering av takkonstruksjonen står sentralt.

Status per 2020:

Taket er nå ferdig tilbakeført med forsterket konstruksjon. Det gjenstår å få reparert betongsokkel. Malerarbeid av undertak og søyler samt få utskiftet rekkverk.

Dugnadsgjengen som består av 9 personer har bla. håndverkere som har faglig kompetanse i restaurering av gamle bygg.

Musikktribunen vil markere 100 år den 8. august 2020

LES OM FLERE PROSJEKTER