59,9260267 10,7357096
Mikkel Doblougs gate 9, Oslo, 0169

MIKKEL DOBLOUGS GATE 9

St. Haugen, Oslo

Boligkomplekset Doblougløkka er tegnet av arkitekt Ahasverus Vejre (1891-1956) og ble oppført i tre byggetrinn i årene 1935-38. Samtlige sokler på Doblougløkka ble opprinnelig utført i grønn edelpuss. p.t. er det lagt armeringsduk på sokkel, denne er malt gul. For å få tilbake fasadens opprinnelige materiale og uttrykk, ønsker vi å erstatte den gulmalte armeringduken med ny edelpuss.

Kulturminner for allmennheten: 

Bygårdens fasade ligger sentralt i byrommet.

Kompetanseoverføring: 

Vi ønsker å rehabilitere pussen på sokkelen på vår gård. I forbindelse med istandsettingsarbeidene arrangerer vi kurs for murerlærlinger for å styrke kompetansen innen tradisjonell pussteknikk. Murmester N.K. Nielsen har utarbeidet kurs i edelpuss som går over tre dager. Kurset er rettet mot lærlinger i samarbeid med Murmesternes Forening. 

LES OM FLERE PROSJEKTER