61,3418352 7,399113
Ytre Kroken, Skjolden, 6876

MUNTHEHUSET I YTRE KROKEN

Restaurering av vinduer – Munthehuset i Ytre Kroken, 2018, Luster, Sogn- og Fjordane

Vindusrestaureringsprosjektet er en del av et større prosjekt som omfatter utvendig maling (ferdigstilt), restaurering av vinduer, restaurering av takdekorasjon, innredning av 3. etg. inkl. brannsikring, piperehabilitering. Det er totalt 33 ulike vinduer av 7 ulike typer. 14 av disse trenger full restaurering, de øvrige i noe mindre omfang. 

Munthehuset i Ytre Kroken i Luster ble bygd ca. 1790. Eid av kaptein Gerhard Munthe som var kartograf og tegnelærer. Interiørmaleriene er bl.a. utført av Johannes Flintoe. 

Kulturminner for allmennheten: Huset er i dag leid ut til grupper som ønsker overnatting og som ordner seg selv med mat. Videre er det enkelte selskap og kulturarrangementer. Grupper kan få omvisning. Styret arbeider nå konkret med å få på plass vertskap som kan bo på der. Då vil det være mulig å drive overnatting og servering 

Kompetanseoverføring: 
Kompetanseoverføringen vi bestå av en kursdag med elever og lærere fra VG2 Tømrer ved Sogndal vidaregåande skule, der de vil utføre reelt restaureringsarbeid på vinduene fra Munthehuset. Videre skal det være en åpen kurskveld for interesserte privatpersoner og lokale håndverkere, De innvendige malingsarbeidene av vinduskarmer blir utført på dugnad, av folk som har erfaring med linoljemaling. 

LES OM FLERE PROSJEKTER