59,9343665 10,7546405
Maridalsveien 120, Oslo, 0461

MURER PÅ VØIENVOLDEN GÅRD

Istandsetting av et tørrmurt veifar som går gjennom eiendommen på Vøienvolden gård. Veien ligger i tilknytning til potetkjeller og låven.

Vøienvolden gård er et løkkeanlegg med en historie tilbake til 1683. I 1917 ble løkkeanlegget strammet opp og delvis ombygget etter arkitekt Magnus Paulssons´ tegninger, til en finere residens.

Det gamle veifaret gjennom potetkjellerloftet og videre over til låven, er det viktigste fysiske sporet i landskapet etter eldre tiders gårdsdrift. Veien er lagt på et naturlig høydedrag i terrenget og med langstrakte gamle tørrmurer der det mangler fjell. Potetavlingen kunne kjøres inn på potetkjellerloftet og slippes direkte ned i kjelleren under via åpninger i hvelvet.

Kulturminner for allmennheten: Eiendommen er knyttet til foreningsarbeid, og hagen er åpen for allmenheten. Veifaret er ikke i bruk, da det ikke lenger er tradisjonell gårdsdrift på Vøienvolden. Etter istandsetting er det planer om å bruke veifaret i formidlingen av Vøienvoldens historie. 

Kompetanseoverføring: I forbindelse med dette restaureringsprosjektet skal det gjennomføres et kurs i tørrmuring og en åpen dag i forbindelse med vårt årlige arrangement "Bygningsverndagen" som vil finne ste

  

LES OM FLERE PROSJEKTER