69,6573105 18,1421059
, Tussøy, 9128

NAUSTBYGGING

Kurs i bygging av naust etter tradisjonell modell, Tussøy i Troms.

Kurs i bygging av naust etter modell av tradisjonelt naust med lokal forankring. Kurset skal foregå på Tussøy i Tromsø kommune og være et tilbud til håndverkere og andre interesserte som ønsker kunnskap i tømring og arbeid med tradisjonelle materialtyper- og håndverktøy.

Naustet skal være en tilnærmet kopi av en nausttype fra midten av 1800-tallet som er fortsatt i bruk på Tussøy.

Kulturminner for allmennheten:
Naustet skal inngå som en av flere rekonstruerte bygninger som viser hvilke bygningstyper som tradisjonelt har vært i området. På Tussøy er det blant innbyggerne og hyttefolk en utpreget interesse for å ta vare på eldre bygninger og lokalhistorien.

Kompetanseoverføring:
Det nye naustet blir oppført som et kurstilbud til snekkere, håndverkere og andre interesserte . Det er planlagt kurs i mai/juni 2017. Kursdeltakerne kommer til Tussøy søndag kveld før kursstart mandag morgen. Kurset vil gå frem til og med lørdag. Søndag vil det arrangeres en åpen formidlingsdag hvor resultatet av byggingen i løpet av uka vises frem.

Hovedtemaet for dagen vil være «Håndverk på fiskerbondegården».

LES OM FLERE PROSJEKTER