60,8875558 11,5599018
Olav Schulstads vei 2, Elverum, 2408

NYSTED

Elverum, Innlandet

Bruket er fra 1832. Midtbyggningen er fra 1760 og hovedhuset fra 1860. Midtbyggningen er av de få fredede hus i fylket. Elverum kunstforening har vært en aktiv bruker av Nysted, og har stått for malearbeider av hovedhuset (12 år siden), samt reddet låven for 25 år siden. Låven trenger nå forøvrig vedlikeholdstiltak.

Kulturminner for allmennheten:

Kunstforeningen arrangerer malerkurs og utstillinger på Nysted. Det er også utleie av skrivestue til forfatter i 2. etg.

Kompetanseoverføring:

Arbeidene gjennomføres med kompetanseoverføring til skoleelever Elverum VGS, Byggfagslinje med kursing.

LES OM FLERE PROSJEKTER