61,1313179 8,7856926
Nordabergsvegen 396, Ryfoss, 2973

ØVRE BREKKEBAKKADN

Ryfoss, Innlandet

Restaurering av våningshuset på Øvre Brekkebakkadn

Tor- Evert Johansen overtok bruket Øvre Brekkebakkadn for kort tid sidan. Bruket hadde då ikkje vore bebudd eller i bruk på lang tid, noko bygningane ber sterkt preg av. Sommeren 2020 skal de restaurere våningshuset hvor 25% av tømmeret (dvs ca to vegger) skal gjenbrukes. Resten skal laftes med tømmer fra gården.

«Støge» er nemninga for stogo/stue på dialekta i Vang. Støge er heile huset og ikkje berre det rommet i huset me vanlegvis tenkjer på som stogo. Støge og bygning vert gjerne brukt om kvarandre, jamvel vart det brukt støgebygning enkelte plassar. Andre plassar vert same type hus kalla våningshuset.

Kulturminner for allmennheten:

Boligen er privat. Eier driver med formidling om håndverk gjennom blogg - se link. NRK sitt program "Der ingen skulle tru..." laget en julespesial om gården.

Kompetanseoverføring:

Det vil være opplæring og kursvirksomhet i forbindelse med prosjektet og de skal benytte seg av den lokale og originale lafteteknikken. Prosjektet vil inkludere vegger inklusive åser og til høsten skal det legges valdresskifer.

 

LES OM FLERE PROSJEKTER