69,9673169 29,6445505
Pipolaveien, Bugøynes, Bugøynes, 9935

PIPOLABUENE I BUGØYNES

Sør-Varanger, Troms og Finnmark

Bugøynes er et fiskevær på sørsiden av Varangerfjorden. Været ble ikke brent under krigen. Bygda regnes som finsk, etter at den ble befolket av finske innvandrere på 1800-tallet, også kalt kvener eller norskfinner. Buene er viktige for å gi et helhetlig bilde av bygdas historie. Disse var redskapsbuer og ikke naust, slik de også var på nordsida av fjorden. Naust var ikke vanlig i Øst-Finnmark.

Prosjektet handler om istandsetting av tre buer, alle fra siste halvdel av 1800-tallet. Buene betyr mye for formidling av fiskeværet, for å gi et mer helhetlig bilde av værets historie.

Kulturminner for allmennheten: 

I dag er fiskeværet et turistmål, og de har bygd opp flere reiselivsbedrifter, som tar imot studenter og turister fra hele verden. De kommer via Finland hele året for bade i sjøen, gå i sauna og spise fiskesuppe på den lokale restauranten. 

Buene ligger åpent i landskapet.

Kompetanseoverføring: 

Elevene ved Kirkenes vgs, avd. Byggfag istandsetter den minste bua, på skolen. Elevene vil også ta en dag til Bugøynes for å lære om istandsettingen av alle buene.

LES OM FLERE PROSJEKTER