58,6362066 5,8391837
Kartavoll, Undheim, 4342

RAUNEFJELL

Raunefjell er et fraflyttet gårdbruk med jærhus, låve, uthus og tun. Jærhuset er oppført i tømmer hvor første byggetrinn skriver seg fra ca. 1830- tallet. 

Kulturminner for allmennheten: 
Bygningene er tenkt å være tilgjengelige for allmennheten. Sannsynligvis som møteplass for turgåere, fritidsfiskere og ikke minst huse kursvirksomhet i friluftsliv til unge. Aktuelt vil også være ulike kulturformål med utstillinger, folkeopplysning, via foredrag og kanskje arbeidsstuer for brukskunst, møtearena for Fortidsminneforeningen Jæren mm.

Kompetanseoverføring: 
Det har blitt arrangert kurs i tilstandsregistrering for elever på Bryne videregående skule ved Bygg- og anleggslinjen Vk 2. Kurset inkluderte forberedende arbeider og rapportarbeid i ettertid.

LES OM FLERE PROSJEKTER