60,6165932 5,300212
Lindås, Hordaland, ,

RESTAURERING AV KISTEVEITE

Restaurering av Kisteveite på gårdsbruk i Hordaland. Kisteveita er utformet som en overbygd «kanal». Grovt sett er en slik veite bygd opp av to tørrmurete vanger med heller («lòkheller» eller «dekkheller»).

Det er ønske om å få grøfta tilbake i drift med stein som byggemateriale, tilsvarende opprinnelig løsning.


Kulturminner for allmennheten:
Jorda er ikke drevet siden 1993. I fremtida blir det slåtteteig og åker med vekselbruk for kultur og landskapspleie. Det vil bli full drift på gården.


Kompetanseoverføring:
Det er dialog med landbrukskontoret om kurs i muring av kisteveite i tilknytning til istandsettingen. Prosjektet vil også bli dokumentert gjennom film, bilder og media.

LES OM FLERE PROSJEKTER