70,3694705 31,1126791
Skolegata 1, Vardø, 9951

RONTHIGÅRDEN

Istandsetting og håndverkerutvikling, Vardø, Finnmark.

Ronthigården er en to etasjes bolig oppført i 1865. Bygningen er i laftet plank i furu fra Russland. Påbygget i 1906, med saltak med gavlen mot sjøen.

Kulturhistoriske verdier som leiegård for kvensk/norskfinsk innbyggere. Bygningen utgjør også en del av den bevarte førkrigsbebyggelsen i Vardø.

Kulturminner for allmennheten:
Ronthigården inngår i Varanger Museum og Vardø Restord. Istandsettingsprosessen skal benyttes som arena for å bygge miljø i tradisjonshåndverk i Vardø og i områdene rundt Varangerfjorden.

Det er planer om å bruke Ronthigården aktivt i museets formidlingsaktiviteter med bakerovn og sauna i eller i tilknytning til bygningen. Det er ønske om at Ronthigården skal være en allmenning i Vardøsamfunnet som gir muligheten til saunabad og baking med bakerovn som er tradisjonsaktiviteter i Vardø.

Kompetanseoverføring:
Kurs i materialkompetanse og restaurering laftekasse for lokale håndverkere. 

LES OM FLERE PROSJEKTER