60,251533 12,0477923
Roverud Gård, Eenvegen 10, Roverud, 2216

OTHILIESTUA PÅ ROVERUD GÅRD

Istandsetting av enhetslåve Roverud Gård, Kongsvinger, Hedmark.

Roverud gård var Krongods fra tidlig 1600- tall. Dagens gårdsanlegg ble anlagt fra Hovedbygning 1798, utover tidlig 1800 tall, Enhetslåven, i sin nåværende form, fra tidlig 1900 tall.

I 2019 kom det et nytt tilskudd til restaureringen av stuebygningen Othiliestua.
Tiltakene omfattet istandsetting av grunnmur, syllstokk, utvendig kledning, vinduer og dører. Arbeidene dannet en læringsarena for elever fra Skarnes vgs., avd. Byggfag. 

Kulturminner for allmennheten:
Låven ligger på privat gårdstun, men ligger sentralt ved innkjøring til bygda Roverud langs R205. Lokalbefolkning bruker privat vei over gårdstunet for å benytte turvei og tilgang til badeplass ved Glomma.

Kompetanseoverføring:
Kompetanseoverføringen sikter seg inn mot lokale håndverkere.

LES OM FLERE PROSJEKTER