63,4371479 10,4409064
Rønningsbakken 4, Trondheim, 7068

SAXENBORG AV RØNNINGEN

Istandsetting av vognskjulet, Trondheim, Trøndelag.

Saxenborg av Rønningen ble bygget av Kjøpmann Ole Olsen Quam i 1811/12. De verste uår i norsk historie. Gården skulle brukes til saueavl, (for at bedre allmuens bekledning), og fungerte som sommersted for Ole Olsen og hans familie. Den daglige driften ble ivaretatt av en forvalter som også hadde bosted på anlegget med sin familie.

Saxenborg har ikke vært drevet som gårdsbruk de siste hundre år, men alle bygninger ligger intakt, og anlegget er å regne som det best bevarte av de mindre lystgårdsanleggene i Trondheim.

Kulturminner for allmennheten: Saxenborg ligger i et stort gammelt trehusmiljø, og istandsettingsarbeidene kan gi mye inspirasjon til andre eiere av gamle trehus. Bygningene brukes i dag hovedsakelig til privat bolig og arbeidsplass med verksteder for to bygningsvernsfirma: Malersvenneriet AS og Tradisjosnbygg Trondheim AS. I fremtiden er det planer om å utvikle Saxenborg som et aktivt og pulserende kultursentrum for kunnskapsformidling og kreativitet innen tradisjonelle håndverksfag med kursvirksomhet og kulturformidling i vid forstand.

Kompetanseoverføring: Malersvenneriet og Tradisjonsbygg Trondheim arbeider kontinuerlig med restaurering av kulturminner og sørger for en solid kunnskapsbygging blant lærlinger og ansatte. Restaurering av vognskjulet på Saxenborg er tenkt som en arena for formidling og kurs.

LES OM FLERE PROSJEKTER